GSM: Fax0888 969 242

Адрес: гр. Ямбол, ул. Oпълченска 3

Начало

Възстановява се работата на женската консултация при повишени карантинни мерки, установени от РЗИ-Ямбол.

 

Женската консултация

Женската консултация е последователно проследяване на бременността  от момента на ретистрация до раждането, както и първите 40 дни след раждането. Проследяването се състои от поредица прегледи, соматични и лабораторни изследвания, които не са разпределени равномерно през целия период на бременността, а честотата им варира в зависимост от напредването на бремеността и състоянието на бъдещата майка.

При първоначалното регистриране на бременност в МБАЛ "Дева Мария" се прави цялостен и обстоен преглед на жената. Той включва ехография, измерване на таза, телесното тегло и лабораторни изследвания, в които задължително трябва да бъде включено изследване на кръвна захар и уреята. Не се пропуска и задължителното регистриране на кръвната група. Ако всичко е в границите на нормата и бъдещата майка е в първия триместър на бременността, следващата визита на пациентката се планира след 1 месец. 

Каква е необходимостта  от  женската консултация?

Бременността е физиологично състояние на жената, но въпреки това понякога тя протича с усложнения, застрашаващи нормалното развитие на плода и здравето на майката. Ролята на женската консултация е ранното откриване на тези усложнения и адекватното поведение през цялата бременност. Ето защо непосещаването на женската консултация е риск, поемането на който е нещо немислимо за условията на днешното време.

Работи със ЗДРАВНА КАСА!