GSM: Fax0888 969 242

Адрес: гр. Ямбол, ул. Oпълченска 3

Ценоразпис

Работи със ЗДРАВНА КАСА!

N: Описание Цена
1 Гинекологичен преглед - първичен 25.00 лв.
2 Гинекологичен преглед - вторичен 15.00 лв.
3 Ехография на женски полови органи 15.00 лв.
4 Установяване на бременност - ехограф 15.00 лв.
5 Мониторен запис на детски сърдечни тонове: 15 минути 15.00 лв.
6 Вземане на биологичен материал - цитонамазка, влагалищен секрет 10.00 лв.
7 Електрокоагулация 30.00 лв.
8 Консултация 10.00 лв.
9 Издаване на рецепта 5.00 лв.
10 Поставяне на спирала 32.00 лв.
11 Отстраняване на спирала 20.00 лв.
12 Биопсия 20.00 лв.
13 Спекулум - еднократен 2.00 лв.
14 Сваляне на конци 10.00 лв.
15 Превръзка 5.00 лв.
16 Мускулна инжекция 3.00 лв.
17 Венозна инжекция 5.00 лв.
18 Венозна инфузия (система) 10.00 лв.
19 Инцизия на бартолинови жлези 35.00 лв.
20 Измерване на кръвно налягане 3.00 лв.
21 Преглед след 21:00 часа 40.00 лв.
22 Домашно посещение 30.00 лв.